Forprosjektet norsk talegjenkjenning

Et forprosjekt i samarbeid mellom InfoShare Solutions, brukere av systemet og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har vist at det nå er teknisk mulig å utvikle talegjenkjenning på norsk ved å benytte datamaterialet som er tilgjengelig i den norske Språkbanken.

Talegjenkjenning for funksjonshemmede - rapport fra Max Manus

Om talegjenkjenning på Wikipedia

https://no.wikipedia.org/wiki/Talegjenkjenning

Norsk talegjenkjenning i Mac OSX

Aktivere diktering i OSX

Windows talegjenkjenning

Finnes foreløpig ikke på norsk! Tilgjengelige språk: engelsk, tysk, spansk, fransk, ...

Talegjenkjenning generelt

Samlet informasjon om talegjenkjenning med lenker til bruksanvisninger, fora, nyhetsartikler, tips og triks (Google dokumenter)